Kalendarium 2019

KALENDARIUM 2019

1 april Byte av låset, yttre grinden

13 April Inre grinden öppnas

12 April Hushållscontainer ställs ut på parkeringen

13 April Vattnet släpps på. Start kl 10.00
Gemensam städning av toaletterna 11.00

26 April Grovsopscontainer vid tippen

27 April Städdag kl 10.00 och Vårmöte kl 13.00
Försäljning av beställd jord, täckbark och gödsel.

18 Maj Plantbytardag

Juli Extra arbetsdag om behov finns, se anslagstavlan

17 augusti Kräftskiva i Storstugan kl 18.00

21 september Städdag kl 10.00 samt Höstmöte kl 13.00

Vecka 38 o 39 Grovsopscontainer vid tippen

30 september Byte av lås. Yttre bommen

4 Oktober Gemensamma toaletter stängs

4 Oktober Vattnet stängs av. Start kl 12.00

5 Oktober Blåsning av vattenledningarna. Start kl 10.00

Vecka 41 Borttagning av Hushålls container

1 November Inre vägbommen låses

OBS! Glöm inte stänga din HUVUDVENTIL innan vattnet släpps på.
Då kan du släppa på vattnet in i stugan när det passar dig själv.

Tänk på att isolera vattenledningarna såväl vår som höst.

OBS! Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 31 dec.