Kalendarium 2020

KALENDARIUM 2020

Skärtorsdagen 9 april Sommarlås på den yttre grinden och Inre grinden öppnas för säsongen.

Skärtorsdagen 9 april  Vattnet släpps på. Start kl 15.00

Tisdag 14 April Hushållscontainer ställs ut på parkeringen

Lördag 25 April Försäljning av beställd jord, täckbark och gödsel.

Fredag 8 Maj Grovsopscontainer vid tippen

Lördag 9 Maj städdag kl 10.00 och Vårmöte kl 13.00
(Försäljning av beställd jord, täckbark och gödsel. OBS 25 APRIL)

Lördag 16 Maj Plantbytardag 10.00

Lördag 4 Juli Extra arbetsdag ( vid behov) se anslagstavlan om kallelse

Fredag 18 september Grovsopscontainer vid tippen

Lördag 19 september Städdag kl 10.00 samt Höstmöte kl 13.00

Fredag 2 Oktober Gemensamma toaletter stängs

Fredag 2 Oktober Vattnet stängs av. Start kl 12.00

Fredag 2 Oktober Borttagning av Hushålls container

Lördag 3 Oktober Blåsning av vattenledningarna. Start kl 10.00 ( kom ingen kompressor) 

4 Oktober Byte av lås i yttre grinden

10  Oktober   Nytt försök m Blåsning av vattenledningarna. Start kl 10.00

OBS! Glöm inte stänga din HUVUDVENTIL innan vattnet släpps på.
Då kan du släppa på vattnet in i stugan när det passar dig själv.

Tänk på att isolera vattenledningarna såväl vår som höst.

OBS! Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 31 dec.