Styrelse för Sjöbo Sommarstad 2019

Ordförande:
Ann Zandèn stuga 81
ann.zanden@gmail.com

Kassör:
Lars Idborg  Stuga 98
lars.idborg@comhem.se

Sekreterare:
Gun-Britt Pihlblad, Stuga 69

Ledamöter:
Birgit Söderberg, Stuga 8
Marie Lindvall, Stuga 87
Elisabeth Ericsson, Stuga 46
Leif Eurenius Stuga 28

Suppleanter:
Gunilla Andersson, Stuga 45
Karin Aronsson, Stuga 111

Revisorer:
Åke Gustafsson, Gudrun Jensen
Revisorsuppleant:
Maria Andersson